Regulamin Hoteliku RUMPEL

Właściciel hoteliku będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hoteliku wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę. 
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotelik uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Nie opuszczenie pokoju do godziny 11.00 powoduje zaliczenie kolejnej doby i hotel pobierze za nią stosowną opłatę.
 7. Hotelik świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.  
 8. Hotelik ma obowiązek zapewnić:        
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa  
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu    
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę    
  * sprzątanie pokoju za dodatkową opłatą,  wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie, w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 9. Na życzenie gościa hotelik świadczy nieodpłatnie następujące usługi:  
  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą                          
  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hoteliku    
  * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hoteliku
 10. Hotelik ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Odpowiedzialność hoteliku z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 13. Hotelik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hoteliku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 
 15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9.00 do godziny 22.00.
 17. W hoteliku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 8.00.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 19. W pokojach nie wolno gotować, przygotowywać posiłków. Do tego jest wyznaczone miejsce w którym można przygotować posiłek lub odgrzać. Posiłki można wykupić na miejscu lub w innym lokalu gastronomicznym.
 20. W pokoju obawiązuje zakaz polenia pod rygorem dopłaty za neutralizację zapachu dymu papieroaowego.
 21. Hotelik może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hoteliku.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 tygodnie.
 23. Decydując się na pobyt w naszym hoteliku aprobuję powyższy regulamin.
Powrót
Copyright by RUMPEL Wszystkie prawa zastrzeżone.
RUMPEL ul. Wiejska 9, 78-111 Ustronie Morskie
Rezerwacja: 94 35 15 933 kom. 505 186 501, e-mail: rumpelum@wp.pl
Strona główna